THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Đông tây trạch trù mệnh

Đông tây trạch trù mệnh. Năm chữ tựa đề trên là nói gồm:

Đông tứ trạch, Tây Trứ Trạch, Đông Trù, Tây Trù, Đông Mệnh, Tây Mệnh.

Trạch là nhà, trù là táo. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Đông tây: Môn bát trạch dung 8 cung nhưng chia làm 2 phe: đông và tây. Đông thuộc mộc và tây thuộc kim.

Đông củng gọi là đông đông tứ cung vì nó gồm 4 cung: Khảm, Ly, Chấn, Tốn, chấn tốn thuộc mộc về đông đã đành nhưng thêm khảm ly nữa vì khảm thủy va mộc tương sanh và ly hỏa với mộc củng tương sanh, bốn cung này đồng một phe với nhau cho nên gặp nhau tất hổ biến thành những du niên tốt.

Tây củng gọi là tây tứ cung vì nó gồm 4 cung: Càn, khôn, cấn, đoài, càn đoài thuộc kim đã đành nhưng them khôn cấn nữa vì khôn cấn thổ với kim là tương sinh, 4 cung này đông 1 phe phía với nhau cho nên gặp nhau tất hổ biến du niên tốt.

Nếu đông tứ cung gặp tây tứ cung hổ biến với nhau tất gặp những hung du niên xấu, vì 2 phe khác nhau, phe đông mộc với phe tây kim tương khắc.

Lưu ý:

Tây tứ cung là càn, khôn, cấn, đoài so với nhau đều đặng tương sanh hay tị hoa chớ không có tương khắc.

Nhưng đông tứ cung là Khảm, ly, chấn, tốn so đối với nhau là tương sanh tì hòa, song có khảm và ly là tương khắc, mặc dù hổ biến củng được du niên tốt vậy. đó là chổ sai biệt vậy.

Kiết du niên tốt gồm có: Diên niên, sinh khí, thiên y, phục vị.

Kiết hung du niên gồm có: Ngủ quỷ, tuyệt mệnh, lục sát, họa hại.

Đông tây trạch trù mệnh

Đông tứ trạch: Là nhà có cửa cái và chủ phòng hay sơn phòng chủ đều ở trong vòng 4 cung khảm, ly, chấn, tốn thì nhà ở tất tốt vì cùng 1 phe với nhau. Nếu có lộn tây tứ cung thì gọi la đông tây tương hổn (Hổn loạn nhà ở rất xấu).

Tây tứ trạch: là nhà có cửa cái, sơn phòng, chủ phòng đều ở trong vòng 4 cung càn, khôn, cấn, đoài thì nhà ở rất tốt vì cùng 1 phe với nhau, nếu có lộn đông tứ cung vào thì gọi là đông tây tương hổn, nhà ở xấu.

Đông trù: Là bếp đông.

Phàm đặt bếp tại 1 trong 4 cung khảm, ly, chấn, tốn thì gọi là đông trù.

Đông trù đem thịnh vượng cho đông tứ trạch nhưng làm suy bại tây tứ trạch.

Tây trù:  Là đặt bếp tây. Phàm bếp đặt tại 1 trong 4 cung Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Thì gọi la tây trù. Tây trù làm thịnh vượng cho tây tứ trạch, nhưng gây suy bại cho đông tứ trạch.

Đông mênh: mệnh chủ nhà là một trong 4 cung Khảm, ly, chấn, tốn thì gọi là Đông mệnh, đông mệnh nên ở nhà đông tứ trạch mới tốt, bằng ở nhà tây tứ trạch không hợp, bớt tốt.

Tóm lại ở đông tứ trạch phải dung đông trù mới tốt. nếu chủ nhà thuộc đông mệnh nữa là nhà trọn tốt, bằng chủ nhà thuộc tây mệnh thì bớt tốt.

Tây tứ trạch thì phải ở nhà tây trù mới tốt, nếu chủ nhà thuộc tây mệnh nữa là nhà trọng tốt, bằng chủ nhà đông mệnh thì bớt tốt..

Ở đông tứ trạch mà dung tây trù là cái nhà bất lợi, không thể thịnh vượng. nếu chủ nhà đông mệnh thì còn khá 1 ít, bằng chủ nhà tây mệnh càng suy vị.

Ở tây tứ trạch mà dung bếp đông trù là cái nhà bất lợi, không thịnh vượng được, nếu chủ nhà thuộc tây mệnh thì có thể đỡ một chút, bằng đông mệnh càng suy vị.

Cửa cái nhà thuộc đông tứ cung mà chủ phòng hay sơn phòng thuộc tây tứ cung là cái nhà đông tây hổn loạn, bất phát.

Nếu dung đông trù có thể đủ ăn, bằng dung tây trù là suy sụp

Nếu dung tây trù mà chủ là tây mệnh nữa thì cùng khổ cực điểm.

Cửa cái thuộc tây tứ cung mà chủ phòng hay sơn phòng thuộc đông tứ cung là cái nhà đông tây hổn loạn, bất phát.

Nếu dung tây trù có thể đủ ăn, bằng dung đông trù là suy sụp

Đã dung đông trù mà chủ nhà đông mệnh nữa thì cùng khổ cực điểm.

Đông tây trạch trù mệnh

Dịch vụ tư vấn xây sửa nhà Đặt bếp theo phong thủy

Thông tin liên hệ: 

Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Hân Phát
VPĐD: Số nhà 224/7/9 . Đường Ung Văn Khiêm. Số củ 40 Cư Xá Ụ Tàu . Phường 25. Quận Bình Thạnh . Tp HCM

Trụ sở: 349/26 Nguyễn Tri Phương, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0908828797- 0866691385 Mr Thuận

EMAIL: xaydungbaohan79@gmail.com

WEBSITE: suachuaxaydung.net

5/5 - (1 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN