SỬA CHỮA NHÀ (421 bài)

CUNG TÀI VỊ Hướng phòng và nới đặt phòng, nơi đặt phòng gọi là  tọa, nơi đặt phòng chúng  ta sẻ tính theo cung bổn  mệnh của gia chủ, và phải đặt nơi tốt của cung bổn mệnh gia chủ, và hướng phòng chúng ta quay theo hướng bổn mệnh của ngủ...

Hướng phòng và nới đặt phòng, nơi đặt phòng gọi là tọa, nơi đặt phòng chúng ta sẻ tính theo cung bổn mệnh của gia chủ, và phải đặt nơi tốt của cung bổn mệnh gia chủ, và hướng phòng chúng ta quay theo hướng bổn mệnh của ngủ tức là (phòng...

HƯỚNG BAY CỦA PHI TINH SẺ BAY TỪ TRUNG CUNG BAY RA TÂY BẮC, TỪ TÂY BẮC XUỐNG HƯỚNG TÂY XUỐNG HƯỚNG ĐÔNG BẮC, TỪ ĐÔNG BẮC QUA HƯỚNG NAM, TỪ NAM BAY VỀ HƯỚNG BẮC VÀ BAY VỀ HƯỚNG TÂY NAM, TỪ TÂY NAM LẠI BAY VỀ HƯỚNG ĐÔNG VÀ TỪ...

BẾP KHÔNG CÓ TỌA VÀ HƯỚNG CHỈ CÓ MIỆNG BẾP VÀ NƠI ĐẶT BẾP (NƠI ĐẶT BẾP GỌI LÀ TỌA, MIỆNG BẾP GỌI LÀ HƯỚNG). KHI CHÚNG TA ĐO RA 1 CĂN NHÀ VÀ CHÚNG TA VẼ TRÊN SƠ ĐỒ, CHÚNG TA RA ĐƯỢC 8 CUNG THÌ CÁI ĐÓ GỌI LÀ CUNG...

1. VAI TRÒ CỔNG, CỬA TRONG CÔNG TRÌNH là nơi đi lại thường xuyên nguyên lý vận động của khí là (Người đi khí theo, nước chảy khí theo), khi ta đi lại nhiều thì tạo ra khí nhiều, tao ra 1 thực thể về năng lượng trong đó có về tài...

Sử dụng gương bát quái như thế nào cho đúng trong ngôi nhà phong thủy của mình, hiện nay có rất nhiều người thắc mắc không biết ngôi nhà của mình nó đang phạm vào hình thái phong thủy tốt xấu như thế nào, và việc hóa giải nó ra làm sao...

Nhà quay về hướng bắc là cung khảm, KHÔN - KHẢM tuyệt mệnh vậy hướng bếp sẻ quay về hướng tây để được THIÊN Y để hóa giải hướng nhà tuyệt mệnh. Ngươi thuộc cung khôn thuộc TÂY TRỨ MỆNH. Ngôi nhà Nhà tọa NAM hướng BẮC => Quay hướng bếp về...