THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Huyền Không Phi Tinh Bài 1 – 0937051828 – CTY BẢO HÂN

Huyền Không Phi Tinh Bài 1 Ý nghĩa của cửu tinh trong huyền Không Phi Tinh: Nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngủ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử

Hướng bay của phi tinh: Từ ngủ hoàng (Trung cung) bay ra (Tây bắc- lục bạch) – Bay sang hướng (Tây- Thất Xích) – Bay sang hướng (Đông Bắc – Bát bạch) bay sang (Hướng Nam – Cửu Tử) – Bay sang hướng (Bắc – Tam Bích) – bay sang hướng (Tây Nam -Nhị Hắc) – Bay sang hướng (Đông – Tam bích) – Bay sang hướng (Đông Nam – Tứ lục) và trở về trung cung

Phong thủy huyền không phi tinh bài 1

Tháng 1 và tháng 2 khởi ngay tại cung cấn, Tháng 3 khởi ngay tại cung chấn, tháng 4 tháng 5 khởi tại cung tốn, tháng 6 khởi tại cung ly, tháng 7 tháng 8 khơi ngay tại cung khôn, tháng 9 khởi ngay tại cung đoài, tháng 10 tháng 11 khởi ngay tại cung càn, tháng 12 khởi ngay tại cung khảm

Ví dụ: Ngày 29/7/2021 xem 1 người bệnh có chết hay không, ta phải coi khung giờ 8 giờ sáng và người tuổi tý (Người tuổi gì, ngày tháng năm hiện tại và giờ hiện tại.

Tháng 7 là mùa thu

Mùa xuân – hướng đông ( Thuộc mộc)

Mùa hạ – hướng Nam (Thuộc Hỏa)

Mùa thu – Hướng tây (Thuộc kim)

Mùa đông – Hướng bắc (Thủy)

Tháng thuộc thổ là trung cung và tháng cuối mùa thuộc thổ như

(Mùa xuân thuộc mộc : tháng 1, tháng 2, tháng 3 => tháng 3 thuộc thổ)

(Mùa hạ thuộc hỏa: tháng 4, tháng 5, tháng 6 => tháng 6 thuộc thổ)

(Mùa thu thuộc kim : Tháng 7, tháng 8, tháng 9 => tháng 9 thuộc thổ)

(Mùa đông thuộc thủy: Tháng 10, tháng 11, tháng 12 => Tháng 12 thuộc thổ)

Ngày 29/7/2021 xem 1 người bệnh có chết hay không, ta phải coi khung giờ 8 giờ sáng và người tuổi tý (Người tuổi gì, ngày tháng năm hiện tại và giờ hiện tại. => ta thấy tháng 7 thuộc cung khôn => chúng ta khởi ngày mồng 1 tại cung khôn mà ngày đang xem là ngày 29.

qu

Còn giờ từ 7h-9h là giờ thìn => 8h là giờ thìn. chúng ta bắt đầu khởi từ cung cấn (sanh) => bắt đầu từ cung sanh là giờ tý.

2021-11-30 224408

Tử nằm ngay cung khôn => thuộc thổ => mùa thu thuộc kim (Người tuổi tý => thuộc thủy)=> Cung tử thổ là cung chết mà thổ sinh kim nên càng dễ chết. chúng ta phải coi có cái gì khắc mà chết => chết vào hành mộc vì thủy khắc mộc hoặc người ta sống từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ => con số 3 và con số 4 thuộc mộc.

  • Ngủ khí gồm: Vượng khí là phi tinh đang đắc vận tức hiện tại vận 8 nhập trung cung thì con số 8 được gọi là vượng
  • Sinh khí: con số 9
  • Số 1 Tiết Khí
  • Số 2 – số 3 tử khí
  • Số 4 và con số 5 Suy khí
  • Số 6 – số 7 thoái khí

 

Đánh giá

BÀI VIẾT LIÊN QUAN