Bát sát hoàng tuyền

Bát sát hoàng tuyền, ám ngủ hoàng,… Nếu bị phạm phải những tiêu chí của Bát sát – Hoàng Tuyền thì hệ thống kiến trúc đó được coi là xấu

Bát sát hoàng tuyền

Hướng nhà khắc giáng long (Hướng sơn đến)

Nguyên lý của bát sát chính là hào quan quỷ trong quẻ kinh dịch

 • Bát sát theo không gian và bát sát theo thời gian
  • Khảm long khôn thố chấn sơn hầu
  • Tốn kê kiền mã đoài xà đầu
  • Cấn hổ ly trư vi sát diệu
  • Phạm chi mộ trạch nhất tề hưu.

Ví dụ:  Núi đến từ mão nhà dướng dậu sẻ bị bát sát hoàng tuyền.

Ví dụ: Núi đến từ thìn, nhà hướng nào sẻ bị=> Hướng Dậu

Ví dụ: Núi đến từ bính nhà tọa Tị sẻ bị.

Ví dụ: Nhà hướng càn núi đến từ đâu sẻ bị phạm bát sát=> Hướng nhà là địa chi mới bị bát sát =>. Nhà hướng càn không bị bát sát.

Ví dụ: Nhà tọa tý, núi đến từ càn có bị bát sát không? Bị phạm bát sát hoàng tuyền

Trường hợp 2: Giang khí khắc tọa nhà: Thuyết thứ 2: Hợp Lý Hơn

Giang khí khắc tọa nhà; tọa nhà được tính theo cung, giáng khí là địa chi

Ví dụ: Có 1 ngã 3 ở thìn; nhà tọa tý => Bị bát sát

Ví dụ: Ngã 3 ngã tư ở tốn, nhà tọa khôn có bị không => không bị => giáng khí nằm ở tốn nên không bị, địa chi thì bị.

Ví dụ: Thủy khẩu đến từ dần, nhà hướng mùi có bị bát sát không? =>Bị bát sát.

Ví dụ: Có 1 ngã 3 nằm ở thìn, nhà mình tọa Qúy => Bị bát sát (Khảm – Long)

Ví dụ: Ngã 3, ngã tư nằm ở tốn, nhà tọa khôn => Không bị (Ngã 3 phải nằm ở địa chi).

Ví dụ: Thủy khẩu đến từ dần, nhà hướng mùi => Bị bát sát (Cấn – hổ).

Bát sát hoàng tuyền

Bát sát hoàng tuyền

Trường hợp thứ 3:

 • Tất cả sa sơn và hư thủy thì dung nhân bàn (Cổng, cửa, cửa đi, cửa sổ, con đường được xem là sa sơn)
 • Còn thủy thật tính theo vòng thiên bàn.

Ví dụ:  Nhà tọa tý có con đường đâm vào hướng nào thì bị bát sát? Con đường đến từ thìn (Thìn của nhân bàn)

Ví dụ: Nhà tọa càn, đào giếng ở đâu sẻ bị bát sát? Tại sơn ngọ của vòng thiên bàn.

Ví dụ: Nhà đang ở tọa 58 độ (Dần) ở sau nhà mở cửa hậu có bị bát sát không? Không được phạm bát sát (Cấn – hổ)

Ví dụ: Nhà ở hướng 108 độ, mở cổng ở 138 độ (Tị)có phạm bát sát không?

Bát sát theo thời gian

 • Đang tính cho vòng địa bàn và đang tính cho tọa nhà

Bát sát hoàng tuyền

Ví dụ: Hợi nhập trung cung thì thìn tới khảm, nhà tọa khảm sợ thìn, nếu như nhà này tạo tác động thổ trong ngày hợi thì phạm bát sát, khi ta động thổ trong ngày hợi, thì thìn sẻ tới khảm.

Ví dụ: Nhà hướng 152 độ tránh tạo tác trong ngày nào: nhà hướng tị tòa hợi, Hợi cung càn)

Ám ngủ hoàng

Ám Ngủ Hoàng là phi thiên đại sát, ám ngủ hoàng còn gây tai họa nặng hơn ngủ hoàng, tu sửa động thổ vào ám ngủ hoàng chắc chắn có hỏa hoạn, ngủ hoàng mà gặp ám ngủ hoàng càng hung.

Cách khởi ngủ hoàng:

 • Thượng nguyên: Giáp tý khởi thất xích
 • Trung nguyên: Giáp tý khởi nhất bạch
 • Hạ nguyên: Gíap tý khởi tứ lục

Năm dương như: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm họa ở hướng đối xung (Năm dương thì lấy ở đối xung)

Năm âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Qúy; họa ở bản vị

Bát sát hoàng tuyền 

Xuyên sơn ngủ hoàng:

Ví dụ: Nhà tây bắc 23, năm 2020 xem xuyên sơn ngủ hoàng tới đâu:

 • Lấy phi tinh năm phi tinh ra, sau đó lấy sao tại tọa nhập trung cung và phi thuận thì sao số 5 nằm tại cung nào thì cung đó là xuyên sơn ngủ hoàng.

Ví dụ: Nhà TN1 trong vận 8

Cách cục nhà này phát vì:

– Ăn được thành môn vượng khí, nhà

 hướng tây nam, thì Tây là thành môn.

– Nhà này có người bị bệnh tiêu hóa:

 1: Cầu thang ngay tại 8-2, Kích hoạt sao số 2.

 2: Bếp nhìn 8-2 đang đặt tại (đại thái cực

9-3, nhưng tiểu thái cực 5-8)

– Toilet đặt trên (cung tài )sao vượng hướng

không đẹp nhưng được thành môn cứu.

không sao…

Thông tin liên hệ Bát sát hoàng tuyền

Thông tin liên hệ :

Trụ sở: 349/26 Nguyễn tri phương, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

VPĐD: Số nhà 224/7/9 . Đường Ung Văn Khiêm. Số củ 40 Cư Xá Ụ Tàu . Phường 25. Quận Bình Thạnh . Tp HCM
Điện thoại: 0908828797- 0866691385 Mr Thuận

Zalo: 0908828797
EMAIL: xaydungbaohan79@gmail.com

WEBSITE: suachuaxaydung.net

Số lần đọc 273 lần

Nếu bạn có thắc mắc, cần được tư vấn vui lòng để lại phản hồi bên dưới, cảm ơn bạn
HOTLINE phản hồi trực tuyến: 0908828797 - 0866691385 - Mr Thuận

Zalo 0908828797

Xem thêm trong thể loại này: