THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Các cách cục của huyền không phi tinh

Các cách cục của huyền không phi tinh

  • Vượng sơn vượng hướng, sơn quản nhân đinh, thủy cai tài vận.
  • Thượng sơn hạ thủy, là cách cục xấu nhất của huyền không phi tinh, bởi vì nó nghịch sơn nghịch hướng.
  • Song tinh hội hướng: tức là 2 con sao vua hội về phía trước nhà thì gọi song tinh đáo huớng
  • Song tinh hội tọa, tức là 2 sao chạy về tọa.

Nguyên nhân mà tại sao ngôi nhà của chúng ta ở 1 thời gian có những lúc nó suy vì nó qua cái vận thì cái sao tốt nó đổi, nó bị thất vận hay gọi là thoái vận

1 nguyên tắc trong phong thủy là đến thời gian, tức là đến cái vận mới thì tự nhiên nó chuyển qua vận mới, nhưng chúng ta không tác động gì đến căn nhà đó thì cái tinh bàn của căn nhà vẫn giữ nguyên tinh bàn đó.

Ví dụ:  Nhà mình trong năm 2000 thuộc vận 7, như cái nhà mình được xây trong vận 7, hướng TB1 Như vậy trong năm 2000 thì cách cục của nó là vượng sơn vượng hướng, thì căn nhà này đang vượng khí, làm ăn tốt.

Bước qua năm 2005 thuộc vận 8, thì lúc này căn nhà có đổi qua tinh bàn vận 8 không?  thì căn nhà vẫn không đổi tinh bàn. ( năm mấy thì căn nhà vẫn không đổi tinh bàn, nếu như chúng ta không có biện pháp đổi vận cho căn nhà). thì tinh bàn vẫn giữ nguyên mãi mãi.

=> Nhưng khi mà bước qua vận 8 hay là vận mới, thì vận 7 nó sẻ bị thất vận. mà qua năm 2004 sao số 8 nó sẻ tốt, do đó căn nhà xây năm 2000 nó không còn tốt nữa, vì các sao tốt xấu nó sẻ bị thay đổi ( do thất vận)

Nhất chính đương quyền, bách tà bái phục Nghĩa là: Nhất chính là sao vua, bách tà là những sao xấu, khi mà sao vua đang còn đương quyền thì những sao xấu đó củng không phát huy được tác dụng

Ví dụ:

hiện nay sao vua là sao số 8, sao xấu nhất là sao số 5 => trong ô có sao số 8 đi với sao số 5 thì không sợ.

Hợp thập

  1. Hợp thập đơn cung là trong 1 cung có sao vận, sao sơn và sao hướng, 1 trong 2 sao đó cộng lại với nhau mà bằng 10 thì được gọi là hợp thập
  2. Hợp thập toàn bàn là khi trong tinh bàn tất cả cửu cung có 2 sao cộng lại với nhau bằng 10 thì đó gọi là hợp thập toàn bàn

hợp thập đơn cung nó không có ý nghĩa lắm

Hợp thập toàn bàn mới mới có ý nghĩa=> chúng ta chỉ xét về trường hợp này.

Hợp thập toàn cục được xem là sự toàn mỹ, trọn vẹn và lâu bền, vì: Trong tiên thiên phối ra du niên tốt: 

Các cách cục của huyền không phi tinh

Vì sao phản ngâm lại tác động mạnh hơn phục ngâm?

  • Vì phục ngâm nó về cùng vị trí với nó sao số 1 về lại cung khảm, sao số 6 về lại cung càn
  • Phản ngâm: sao số 6 lại về cung tốn, tương khắc thì đanh nhau, nên nguy hiểm hơn phục ngâm.

Lưu ý:

  • Cách hóa giải phản phục ngâm: do con sao số 5 nhập trung cung, từ vị trí trung cung chúng ta chỉ cần đào 1 rãnh nước cho nó kết nối giữa trung cung và sao vua (Tốt nhất là nước từ cung đó về trung cung), đó là sự trao đổi khí, giữa cung đó với trung cung, thì đó là sự hóa giải.
5/5 - (1 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN