THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Sức khỏe – bệnh tật

Sức khỏe – bệnh tật, xem bệnh ở đâu.

 1. Dụng thần bị thương, lấy dụng thần làm bệnh
 2. Kỵ thần động đến khắc dụng thần, lấy kỵ thần làm bệnh.
 3. Cừu thần động đến khắc nguyên thần, lấy cừu thần làm bệnh.
 4. Nguyên thần bị thương, lấy nguyên thần làm bệnh.
 5. Dụng thần không mà không được nguyên thần đến sinh, lấy dụng thần làm bệnh.
 6. Nguyên thần không mà không thể sinh dụng thần, lấy nguyên thần làm bệnh.
 7. Nguyên thần bị hợp trú, bởi vì tham hợp quên sinh mà không thể sinh dụng thần, lấy nguyên thần làm bệnh.
 8. Dụng thần nguyệt phá, lấy dụng thần làm bệnh, hoặc lấy nguyệt kiến làm bệnh
 9. Nguyên thần nguyệt phá lấy nguyên thần làm bệnh, hoặc lấy nguyệt kiến làm bệnh.
 10. Dụng thần gặp bệnh địa, hoặc lấy dụng thần làm bệnh, hoặc lấy bệnh địa làm bệnh.
 11. Nguyên thần gặp bệnh địa, hoặc lấy nguyên thần làm bệnh hoặc lấy bệnh địa làm bệnh.
 12. Có hào động hóa ra quan quỷ, hoặc lấy hào động làm bệnh hoặc lấy hào quan quỷ hóa ra làm bệnh.
 13. Có hào động hóa ra kỵ thần lấy hào động làm bệnh, hoặc lấy hào biến làm bệnh.
 14. Quan quỷ là thần rãnh rỗi, vượng là bệnh.
 15. Nhật nguyệt khắc dụng, hào có ngủ hành tương đồng nhập quẻ là bệnh.
 16. Dụng thần nhập mộ, lấy hào mộ khố đó làm bệnh, hoặc lấy dụng thần làm bệnh.
 17. Mộ khố của quan quỷ là bệnh.
 18. Mộ khố của kỵ thần là bệnh.
 19. Quẻ độc phát, hào độc phát có thể biểu hiện chứng bệnh.
 20. Nguyên thần hóa không, hóa phát, hóa thoái, lấy nguyên thần làm bệnh.
 21. Dụng thần phục tàng , bị áp chế, có thể lấy hào phi làm bệnh. hoặc lấy phục thần làm bệnh.
 22. Quan quỷ không hiện trên quẻ, phi thần của nó có thể làm căn cứ phán đoán của bệnh tật.
 23. Quẻ cá biệt, lấy thuộc tính quái cung của quẻ chính làm bệnh.
 24. Dụng thần hoặc nguyên thần quá vượng, không có khắc tiết củng là bệnh.

Ví dụ 1: 

ngày bính tý, tháng hợi, năm kỷ hợi 2019. mẹ hỏi bệnh cho con. Quẻ vô vọng- lý

Sức khỏe - bệnh tật

Hỏi bệnh gặp quẻ lý là xấu, quẻ lý có nghĩa là đường xa vạn dặm.

Hỏi bệnh gặp quẻ vô vọng củng xấu.

Mẹ hỏi bệnh cho con, lấy tử tôn làm dụng thần, tử tôn lâm bạch hổ, đoán có mổ xẻ , tai nạn mổ xẻ gì đó.

Hào quan quỷ đóng tại hào 5, quẻ càn; liên quan đến đầu, lâm huyền vũ là nước, nước ở đầu máu hoặc dịch.

đoán bệnh liên quan đến mạch máu hoặc trong đầu có dịch.

Lại động ở câu trần là khối u bị động.

mặc dù được dần động hóa mão là hóa tiến thần, sinh được cho dụng thần ngọ, tuy nhiên dần bị nhị hợp nên không sinh được cho dụng thần. nên đoán người này bệnh chết.

Lưu ý: Khi mà dụng thần bị phá quá, thì hào động sinh phò cho dụng thần chỉ có tác dụng duy trì sự sống.

Ví dụ 2: Sức khỏe – bệnh tật

Ngày ất mùi tháng thân, một học trò đoán bệnh bà nội, được càn vi thiên biến trạch khuê

 • Phụ mẫu thìn thổ làm dụng thần, được nhật thần phò trợ và bị nguyệt thần tiết khí nên trung hòa đẹp.
 • Dụng thần lâm hào 3 động mà hóa thoái nên xấu, hào 3 là cái dường, hào 3 khôi u hoặc khối công trình là bất động => Càng ngày càng khó cử động.
 • Khi dụng thần lưỡng thiện thì chúng ta lấy 1 dụng thần chính,  
 • tuất hóa tị hóa không vong, hào 6 là cái đầu, nên bệnh ở vùng đầu, hóa quan quỷ lâm không không sinh được cho dụng thần. phụ mẫu xấu.
 • Xem giai đoạn bệnh và dụng thần có bệnh địa, tử địa nằm ở đâu,  chỉ tìm hào động và nhật thần và nguyệt thần, ta thấy bệnh địa và tử địa không nằm trong trường hợp trên.
 • Thấy thê taì bị phá, nằm liệt giường => ăn uống không tốt.
 • Kiểm tra bệnh địa và tử địa của nguyên thần: dụng thần thỏ, nguyên thần hỏa. hỏa trường sinh tại dần thì bệnh tại thân, tử tại dậu tháng và hào động là bệnh địa tại nguyên thần. => xem bệnh địa tại thân kim.
  • bệnh địa ở thân kim gặp bạch hổ là mổ xẻ, cắt

Xem thêm:

 1. Thợ sơn nhà tại Quận 1
 2. Thợ sơn nhà giá rẽ tại tphcm
 3. Lợp mái tôn tại Dĩ An Bình Dương
 4. Thợ sơn nhà tại Quận 2
Đánh giá

BÀI VIẾT LIÊN QUAN