THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Trình tự đoán quẻ

Trình tự đoán quẻ kinh dịch sau đây của chúng tôi sẻ có thêm kiến thức cho bạn tham khảo luận đoán kinh dịch.

 1. Trước hết phải xét định sinh khắc chế hóa nội tại.
  • Ví dụ 1: một người họ vương muốn đàm phán chuyện làm ăn. gieo quẻ có thành công hay không.
   • ngày kỹ mão, tháng tân mão (tý sửu không vong)

Trình tự đoán quẻ như sau.

Quẻ lữ là một quẻ lục hợp tĩnh, làm ăn gặp quẻ lục hợp là cát, chắc chắn có thể thành công.

 1. Chọn hào thế thìn thổ làm dụng thần, đại diện cho người hỏi quẻ, xét thìn thổ bị mão mộc trong tháng và ngày khắc => tượng cực suy.
 2. Xét đến nguyên thần ngọ hỏa: trong quẻ là nguyên thần sinh ra hào thế thìn thổ, ngọ hỏa được nhật thần và nguyệt thần sinh phò nên vượng tướng. tuy nhiên nguyên thần ngọ hỏa lâm huynh đệ là tượng cướp tài, may mắn là không động nên không cướp tài.
 3. Xét đến kỵ thần trong quẻ: Khắc dụng thần gọi là kỵ thần, mộc khắc thổ mộc chính là kỵ thần, kỵ thần mão mộc ở ngà, ở tháng đương lệnh nên cực vượng, đối với dụng thầ thìn thổ ở hào thế bị khắc chế cực lớn.
 4. Xét hào ứng đại trong quẻ đại diện cho người đàm phán việc làm ăn với họ vương. Hào ứng dậu bị nhật xung và nguyệt xung vô khí vô lực, tuy được thìn thổ sinh và mùi thổ sinh kim nhưng cả 2 đều vô lực nên không sinh được cho ứng. mặc dù hào thế và ứng là nhị hợp nghĩa là cả 2 đều có thành ý nhưng lực bất tòng tâm => chuyện bàn bạc và thương lượng là không thành.

2. Quy định đặc thù và tương sinh tương khắc của dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cừu thần.

Lúc xem xét tượng quẻ 1 cách chỉnh thể, trước hết phải đi từ nội bộ quẻ, bao gồm các nội dung.

 1. Phải xác định dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cừu thần trong quẻ.
 2. Quan sát quan hệ tương sinh tương khắc.
 3. Xem xét hợp và xung trong hào.
 4. Suy xét quy định đặc thù trong quẻ.

3. Sự chế ước của điều kiện bên ngoài đối với hào trong Quẻ.

 1. Quer chủ và quẻ biến, hào thế và hào ứng, dụng thần và kỵ thần đều là các điều kiện trong quẻ. Nguyệt kiến, nhật thần, thái tuế, khung giờ cụ thể, là điều kiện bên ngoài.

Trình tự đoán quẻ như sau.

Ví dụ: Họ vương tỏ tình với bạn gái, hỏi rằng có được chấp thuận hay không? ngày mậu ngọ (Tý sửu không vong), tháng nhâm tuất.

Trình tự đoán quẻ
 1. Chọn hào thế phụ mẫu ngọ hỏa làm dụng thần đại diện cho người hỏi quẻ. ngọ hỏa nhập mộ ở nguyệt thần, lâm nguyệt kiến ở nhật thần, ngọ hỏa không động mà là hào tĩnh nên thể hiện thái độ tiêu cực. trong quẻ có kỵ thần tý – thủy bị nguyệt khắc, ở nhật thì bị nhật phá lại lâm không vong , bị hào động thìn thổ khắc nên tạm vô hại
 2. Lấy hào ứng thê tài đại diện cho người bạn gái, thê tài tý thủy ở nguyệt thì bị khắc, ở nhật thì bị phá, lại bị hào động thìn thổ khắc, lâm không vong nên rất suy.
 3. Trong quẻ huynh đệ thìn thổ động, tuy có nhật thần ngọ hỏa sinh phò, nhưng bị nguyệt kiến tuất thổ xung, động hóa thoái thần, nên sự việc không thành, thìn thổ động hóa xuất sửu thổ lại nhị hợp với tý thủy => Cô gái đang có người khác.
 4. Trong quẻ thế ứng tương xung, lại gặp quẻ lục xung nên chuyện chia tay là sơm muộn.
 5. kỵ thần tý thủy tạm thời vô lực, lúc điều kiện bên ngoài khiến nó tăng sức mạnh, lúc vượng tướng thì tình hình sẻ thay đổi, đến tháng tý, tý thủy vượng có thể xung dụng thần ngọ hỏa của hào thế, lúc đó quan hệ giữa 2 người sẻ chấm dứt.

Ví dụ: Cha của người họ tô mắc bệnh nặng, anh ta muốn dự đoán xem bệnh tình của cha có thể thuyên giảm hay không? ngày Tân Sửu tháng Canh Ngọ. Được quẻ Phong Lôi Ích Biến Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng.

Đoán Quẻ: 1. Bệnh  Tỳ Vị

2. Phòng chuyện bất trắc ở ngày thìn.

giải thích quẻ: Đoán bệnh của cha, trước hết phải xác định được vị trí các thần. chọn hào phụ mẫu tý thủy làm dụng thần, hào quan quỷ thân kim làm nguyên thần, lấy hào thìn thổ, mùi thổ làm kỵ thần, tỵ hỏa làm cừu thần, hào thế đại diện cho người hỏi quẻ.

 1. Dựa vào đâu để đoán là bệnh tỳ vị?
  1. Xét Dụng thần tý thủy bị nguyệt phá, ở nhật lại bị hưu tù nên không có lực, trong quẻ kỵ thần mùi thổ động hóa ngọ là hóa hồi đầu sinh, lại được nhật nguyệt sinh phò, khắc dụng thần tý thủy, mùi đại diện cho tỳ vị trong cơ thể con người nên đoán là mắc bệnh tỳ vị. 
 2. Vì sao đoán là đề phòng chuyện bất trắc trong ngày thìn?
  1. Bệnh lâu ngày gặp xung thì tử, quẻ biến nói lên kết cục của sự việc, lại là quẻ lục xung, là kết quả, đoán việc ở ngày sửu, ngày thứ 2 là ngày dần, dụng thần tý thủy đến nguyệt phá, lại hưu tù , nhưng hào dần có thể chế động hào kỵ thần mùi thổ, có thể khắc chế của mùi thổ đối với dụng thần. ngày thứ 3 là ngày mão, tý thủy vẫn đến nguyệt phá, hưu tù, nhật thần mão mộc có thể chế kỵ thần mùi thổ, lại xoa dịu thổ khắc thủy. ngày thứ 4 là ngày thìn, dụng thần tý thủy không những đến nguyệt phá lại nhập mộ, chịu khắc. ngoài ra ngày thìn lại phù trợ cho kỵ thần mùi thổ, trong quẻ lại thêm nguyệt kiến ngọ hỏa sinh kỵ thần, đưa dụng thần tý thủy vào tử địa. kết quả ngày thìn, giờ thìn, người bệnh sẻ qua đời.

Qua đó chúng tôi nêu ra Trình tự đoán quẻ để cho quý khách hàng thuận tiện tham khảo.

Xem thêm:

 1. Thợ Sơn Nhà Tại Quận 1
 2. Thợ Chống Dột Mái Tôn Tại TPHCM
 3. Dịch vụ chống thấm giá rẽ tại TPHCM
 4. Thợ Sơn Nhà Tại Quận 4
5/5 - (2 votes)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN