THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Xem Chung Thân Công Danh

Xem Chung Thân Công Danh xem thế nằm ở đâu. xem quan quỷ và hào trợ lực cho quan quỷ; thê tài.

 • Thường được vượng hào trì thế, quan động sinh thế hoặc quan trì thế, phụ hào vượng động, hoặc quan phụ vượng động sinh hợp thế hào; đều tượng thành danh, theo học văn võ đều thành tựu, phò tá bậc đế vương.
 • Quan tinh trì thế, tài vượng động sinh hoặc thế lâm quan động hóa tài hoặc tài hay quan động sinh hợp th, hoặc hổ lâm thế động, hoặc hổ lâm quan quỷ động sinh hợp thế; chủ lập công mà thành danh.
 • Thường được thái tuế động hoặc hào ngủ động sinh thế, hoặc nhật nguyệt là động hào sinh thế mà thế và quan đều vương; chủ thứ dân thực lộc, bình ổn thăng tiến.
 • Thường tử tôn trì thế hay trong quẻ tử tôn động thì không thể làm chức to.
 • Thế tĩnh mà lâm không lại bị nguyệt phá, quan củng bị không, phá đều chủ chẳng thành danh.

Ví dụ 1: Ngày Ất mão tháng tị đoán công danh trọn đời được quẻ hỏa sơn lữ

Xem Chung Thân Công Danh

 1. Chọn hào Quan quỷ hợi thủy làm dụng thần.
 2. Tử tôn trì thế là tượng xấu 
 3. Quan quỷ hợi thủy trong tháng tị không nguyệt kiến, không tam hợp cục không nhị hợp, có nguyệt xung => Nguyệt phá suy.
 4. Quan quỷ hợi trong ngày mão không nhật kiến, không tam hợp cục, không nhị hợp, không nhị xung, không nhập mộ, xét ngủ hành => Suy.
 5. Hào quan hợi ẩn dưới thê tài thân kim, được phi thần thân kim sinh => Tốt

=> Hào quan quỷ hợi thủy bị nguyệt xung và suy trong ngày, dù được phi thần thân kim sinh thì nó vẫn bị xấu.

Vậy cả đời không có công danh.

Quẻ hỏa sơn lữ xem lại phong thủy phòng khách hoặc phòng tạm trong nhà.

Hào ám động

Khi 1 hào vượng tướng mà tĩnh không động, được ngày xung thì gọi là hào ám động.  hoặc hào tĩnh được hào động sinh mà xung trong ngày thì củng được gọi là hào ám động.

Ví dụ 2: Xem chung thân công danh có hay không.

ngày Ất mùi tháng Thìn

Xem Chung Thân Công Danh

 1. Chọn hào quan quỷ sửu thổ làm dụng thần
 2. Quan quỷ trì thế là tượng tốt đẹp
 3. Quan quỷ sửu thổ trong tháng thìn không nguyệt kiến, không tam hợp cục, không nhị hợp, không nhị xung, không nhập mộ xét ngủ hành => Sửu thổ được thìn thổ phò trợ => Vượng.
 4. Hào sửu trong ngày mùi không nhật kiến, không tam hợp cục, không nhị hợp, có nhị xung, hào sửu vượng tướng trong tháng bị ngày mùi xung vào nên ám động

Vậy hào sửu vượng trong tháng và ngày.

Xét hào động:

 • Sửu động hóa ngọ là hóa hồi đầu sinh nên vượng.
 • Hào sửu thổ được ngày thìn thổ phò trợ được sửu xung vào nên là ám động vừa là hào minh động

Hào động thổ vừa được hóa hồi đầu sinh vừa được ám động nên vượng

Ứng kỳ: Hóa hồi đầu sinh thì lấy ứng kỳ ngay chính nó. năm ngọ năm sửu dễ có công danh.

Quẻ địa hỏa minh di là quẻ có vong.

Ví dụ 3: Xem chung thân công danh

Ngày mậu thìn tháng tuất, xem chúng thân công danh. được quẻ Sơn phong cổ biến sơn phong cổ

Xem Chung Thân Công Danh

 1. Chọn hào quan quỷ dậu kim làm dụng thần
 2. Quan quỷ trì thế là tượng tốt đẹp.
 3. Dậu trong tháng tuất không nguyệt kiến, không tam hợp cục, không nhị hợp, không nhị xung, không nhập mộ xét ngủ hành. nguyệt lệnh sinh dụng thần => Vượng
 4. Hào dậu trong ngày thìn không nhật kiến, không tam hợp cục, không nhị hợp không nhị xung có nhị hợp => Vượng.

=> Dụng thần trong tháng tuất và ngày thìn => Vượng.

Xét hào ám động tuất:  tuất vượng sinh cho dụng thần nên dụng thần dậu kim vượng.

Xét ứng kỳ: Tuất bị lâm không, đến khi tuất xuất không là sẻ có công danh hoặc năm thìn.

Phụ mẫu hợi thủy lâm không lâm đằng xà, nước chảy quá xiết, hoặc chênh lệnh mực nước giữa 2 con kênh.

Xem thêm:

 1. Chống dột mái tôn tại dĩ an bình dương
 2. Thợ chống dột mái tôn tại TPHCM
 3. Dịch vụ chống thấm giá rẽ tại TPHCM
 4. Chống Dột Mái Tôn Tại Quận Tân Bình
 5. Thợ Sơn Nhà Tại Dĩ An Bình Dương

 

5/5 - (3 votes)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN