THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Các trường hợp cát hung trong HKPT

Các trường hợp cát hung trong HKPT Cát”, “Hung” trong Phong Thủy thuộc chủ đề về Huyền học đang được rất nhiều bạn quan tâm.

Phục ngâm và phản ngâm

 • Phục ngâm là trường hợp sao ngủ hoàng là sao sơn hoặc sao hướng về trung cung, phi thuận thì gọi là phục ngâm.
 • Phản ngâm là trường hợp sao ngủ hoàng là sao sơn hoặc sao hướng về trung cung, phi nghịch thì gọi là phục ngâm.
 • Phản phục ngâm đơn cung là trường hợp sao số 5 về trung cung, mà có 1 sao về nguyên bàn chính nó thì gọi là phản phục ngâm đơn cung.
 • Phản phục ngâm toàn bàn là khi sao ngủ hoàng về trung cung và phi tinh ra các sao về nguyên bàn chính nó, thì gọi là phản phục ngâm toàn bàn.

Lưu ý: Trường hợp phản ngâm toàn bàn mới có tác dụng.

Hóa giải phản phục ngâm:

Từ vị trí trung cung chúng ta đào 1 cái rãnh nước, cho nó kết nối giữa trung cung và sao vua.

 • Phản ngâm phục ngâm hướng  thì tìm sao vua hướng.
 • Phản phục ngâm sơn thì tìm sao vua sơn

Các trường hợp cát hung trong HKPT

Các trường hợp cát hung trong HKPT

Hợp thập:

 • Hợp thập là 2 trong 3 sao trong cùng 1 cung cộng lại bằng 10 gọi là hợp thập
 • Hợp thập toàn bàn là trong tinh bàn, tất cả 8 cung có sao sơn và sao hướng cộng lại bằng 10 gọi là hợp thập toàn bàn
 • Hợp thập đơn cung chỉ có 1 cung trong tinh bàn có sao sơn và sao hướng hoặc sao vận cộng lại bằng 10 thì gọi là hợp thập đơn cung.

Lưu ý: Hợp thập toàn bàn mới có giá trị, hợp thập đơn cung vô nghĩa.

Điều kiện để hợp thập phát huy:

 • Phải hợp thập toàn bàn, trừ trung cung thì không cần hợp thập
 • Nhà phải cân đối vuông vức và đầy đặn, không được xéo, không được hình ống thì mới phát huy được cuộc hợp thập.
 • Nhà phải nằm trong chính hướng, không được kiêm hướng.
 • Loan đầu phải hợp lý khí

Các trường hợp cát hung trong HKPT

Các trường hợp cát hung trong HKPT

Tam ban Qúai

 • Điều kiện tam ban quái, phải thông khí 3 cung.
 • Song tinh hội hướng hoặc song tinh hội tọa
 • Tam ban xảo quái; Cấn – Trung – Khôn.
 • Khảm cung đã kiếp: Khảm – Tốn – Đoài
 • Ly cung đã kiếp: Ly – Chấn – Càn.

Thất tinh đã kiếp;

 • Mượn khí tương lai, chuyển hung thành cát.
 • Nguyên lý thất tinh đã kiếp: 1 bộ cách nhau 7 sao
 • Song tinh hội hướng, song tinh hội tọa mới đủ điều kiện cho cách cục thất tinh đã kiếp.
 • Thất tinh đã kiếp thật: Ly cung đã kiếp: Ly – Chấn – Càn
 • Thất tinh đã kiếp giả: khảm cung đã kiếp; Khảm – Tốn – Đoài

Lưu ý: 

 • Đã kiếp thật là vượng tinh bay đến bộ cung ly – chấn – càn
 • Đã kiếp giả là vượng tinh bay đến bộ cung khảm – Tốn – đoài.
 • Thất tinh đã kiếp nếu gặp phản phục ngâm sẻ không có giá trị.

Các trường hợp cát hung trong HKPT

Tham khảo thêm về dịch vụ xây dựng

5/5 - (1 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN